اضافه کردن تاریخ شمسی به گریدویو


یه ذره که با گرید ویو ور رفتم یه ذره همم کاتومایزش کردم واسه خودم ...

این کد رو به دیتا گرید ویو اضافه کنید

در این مسیر

vendor\yiisoft\yii2\i18n

توی فایل Formatter.php  این تابع رو اضافه کنید

  public function asjdate($value,$format='Y/m/d H:i:s')
  {
    return $this->formatDateTimeValue(jdate( $format,$value), 'Y/M/d H:i:s', 'jdate');
  }

 

حالا توی گرید ویو می تونید اینجوری بنوسید

 'email:email',
      'active',
     'time:jdate',

 

با این کار ما فرمت jdate  رو هم به فرمتهای yii  اضافه کردیم

البته باید کتاب خانه ی jdf  رو توی yii  داشته باشین

 

۱۳۴۸/۱۰/۱۱ || in category : فریم ورک yii