نماش لودینگ برای درخواست های اجاکس


وقتی به یه وبسایتی طرفی که 90 درصد کارهاش رو با اجاکس انجام میده نمایش لودینگ برای جلوگیری از تکرار درخواست ها بهترین کاره ...

الان که دارم یه شبکه اجتماعی درست می کنم یه مشکل اساسی همین عدم نمایش لودینگه ...چون کاربر میاد و چند بار درخواستش رو تکرار می کنه و فک می کنه درخواستش هنوز ثبت نشده درحالی که اجاکس پشت پرده داره کارش رو انجام میده :)

 function newajax2()
  {
    $('#loading-image').show();
    $.ajax({
      type : "POST" ,
      url : "<?= $url?>",
      data: $("#showyear").serialize(),
      success:function(res){
        
        $("#show-chalander").html(res);
      },
      complete: function(){
     
        $('#loading-image').hide();
      }

    })
  }

این کد قسمت جاواسکریپ هستش ...

این هم یک دیو برای نمایش لودینگ

  <div id="loading-image" hidden="hidden">show loading</div>

 

۱۳۴۸/۱۰/۱۱ || in category : متفرقه