ریلشن ها تو در تو در yii2


چند روزیه درگیر این مشکلم که اگه چندتا جدول مثل شکل زیر داشته باشم و بخوام از ریلشن هاشون تو yii2  استفاده کنم باید چیکار کنم

به این شیوه عمل می کنیم

$query = BCD::find()->with(['BC', 'BC.B', 'BC.B.A']).....

 

۱۳۴۸/۱۰/۱۱ || in category : فریم ورک yii