ایجاد فایل لاگ در مجنتو


Mage::log('My log entry');
Mage::log('My log message: '.$myVariable);
Mage::log($myArray);
Mage::log($myObject);
Mage::logException($e);

 

لاگها برای نمایش خروجی استفاده میشن و با استفاده از شی mage  میشه به تابع لاگ دسترسی پیدا کرد . لاگ ها به صورت پیش فرض در مسیر var/log/system.log  ذخیره میشن ولی اگه بخوایین یه اسم خاص واسشون بزارین از کد زیر استفاده می شه

Mage::log('My log entry', null, 'mylogfile.log');

 

۱۳۴۸/۱۰/۱۱ || in category : مجنتو