حلقه هاحلقه ها به ما کمک می کنند یک کار  را چند بار و یا به صورت نامحدود انجام دهیم . فرض کنید میخواید اعداد 1 تا 1000 را چاپ کنید برای این کار دو حالت در پیش رو خواهید داشت یا هزار با پرینت را بنویسید و یا اینکه انرا یک بار وارد حلقه کنید  تا هزار با انرا را برایتان بنویسید
مشهورترین حلقه است و شما را قادر خواهد کرد که یک حلقه با اعداد صحیح تشکیل دهید for

for(int i=0;int i<100;i++)
{
print “i is”+i;
}


این قطعه کد اعداد 0 تا 99 را برای شما نمایش خواهد داد . دقت کنید که ابتدا باید متغییر با مقدار اولیه را تعریف کنیم ...سپس شرط انرا تعیین کنیم که در اینجام کوچکتر بودن از 100 است و سپس مقادیر شمارش متغییر را تعریف کنیم که در اینجا ++ یعنی یک عدد یک عدد است ...در صورتی که بخواهیم که مقادیر به صورت دیگری شمارش شوند به این صورت عمل می کنیم

for(int i=0;i<50;i+=2) {
print "i is "+i;
}


while do
در این نوع شما یک حلقه ایجاد میکنید که اعداد 10 تا 19 را برای شما چاپ کنید . دقت کنید که شرط حلقه در وایل نوشته میشود و کدهایی که باید انجام شود در دو … همچنین این حلقه حتی در صورت اشتباه بودن شرط یک بار اجرا خواهد شد برخلاف حلقه ی زیر

  int x = 10;

   do{
     x++;
     print x ;
   }while( x < 20 );

  شرط  این نوع حلقه  مانند حلقه  بالایی است با این تفاوت که با اشتباه بودن مقدار شرط while
هیچوقت اجرا نخواهد شد

 int x = 10;

   while( x < 20 ) {
x++;
 print x;
   }


foreach این نوع حلقه بیشتر برای بیرون کشیدن اطلاعات از ارایه ها استفاده خواهد شد 

String[] c=new String[]{“test”,”new”,”view”};
for (String e : c) {
     print e;
   }   

۱۳۴۸/۱۰/۱۱ || in category : اندروید