دستور های شرطی


با استفاده از شرط ها شما قادیر خواید به برنامه خود منطق بدهید و برنامه را قادر به تحلیل و تصمیم گیری کنید . در صورتی که منطق پیاده سازی شده شرط ها درست باشد برنامه شما میتواند مانند یک انسان فکر کند . به این نوع  فکر هوش مصنوعی گفته میشود.
فرض کنید میخواهید وارد دانشگاه شوید و بین انتخاب دو رشته مردد مانده اید . کدام را انتخاب میکنید ؟ اینجاست که شرط ها به کمک شما می ایند مثلا اگر وارد فلان رشته شوم اینده ی کاری بهتری خواهد داشت و یا اگر فلان رشته را انتخاب کنم در اینده موقعیت اجتماعی بهتری خواهم داشت … خروجی افکار شما در نهایت نتیجه ی تعامل تمام شرط هایی است که در ذهن شماست … پس با همین شرط های ساده شما هم میتوانید به برنامه خود منطق و فکر کردن یاد بدهید
if

int a=11;
if(a>10)
{
print “a >10”;
}
else{
print “a<10”;
}

این ساده ترین نوع شرط است که در ان به بررسی مقدار متغییر می پردازد. ساختار کلی شرط به این صورت است
اگر(شرایط)
{کدهایی که در صورت درست بودن شرط باید انجام شوند}
درغیر این صورت
{کدهایی که باید در صورت غلط بودن شرط اجرا شوند}
برای نوشتن هر شرط قسمت اولیه شرط لازم ولی قسمت بعدی ان دلخواه است و میتوانید انرا ننویسید

شرطهای چندگانه
  else if : در شرط های چندگانه شما امکان بررسی چند شرط را با هم همزمان خواهید داشت

int a =5;
 if(a=5)
{
print “a is 5”;
}
else if(a=6)
{
print “a is 6”;
}
else
{
print a;
}

 and = && و  or=|| : همچنین شرط ها امکان بررسی چند شرط را همزمان برای شما فراهم خواهند کرد

int a =5;
int b=10;
if(a>5 && b<6)
{
}
if(a<5 || b>10)
{
}

switch این نوع شرط به شما کمک میکند که از بین چند نوع انتخاب یکی را انتخاب کنید   

String land=”iran”;
switch(land)
{
case “irna”:
print “iran is my land”;
break;
case “trukye”:
print “tyrkey is my near land”;
break;
default :
print “my land not found”;
break;
}


دقت کنید که بریک برای خروج از شرط لازمه … همچنین حالت دیفالت  نیز وقتی که هیچ کدوم از شرط ها درست نباشند اتفاق خواهد افتاد

پی نوشت : دستور print که استفاده شده به معنای چاپ یک خروجی است . چنین دستوری در جاوا وجود ندارد . شما میتوانید از دستور Log  برای نمایش خروجی در لاگ کت استفاده کنید . به این صورت :

Log.i("log","value");

 

۱۳۴۸/۱۰/۱۱ || in category : اندروید