متغییر ها در جاوا (اندروید)


با عرض معذرت بخاطر وقفه ای که پیش اومد ...یه اتفاق ناگورار و مرگ یک عزیز ... برای شادی روحش یک لبخند بزنید

 

متغییر ها در جاوا (اندروید)
ما در جاوا چندین نوع متغییر داریم که به بررسی مهمترین های اونها می پردازیم
   int   داری مقادیر عددی از صفر تا بی نهایت … این اعداد باید اعداد صحیح باشن مثل 1و2و3و4و...999
  String این نوع مقادیر رشته ای را قبول می کند
boolean این نوع مقدار درست و غلط را قبول می کند 
doubleاین نوع مقادیر اعشاری را قبول می کند مانند 2.1
float این نوع مقادیر اعشاری طولانی را قبول می کند 

نحوه  تعریف یک متغییر
نوع متغییر + نام متغییر = مقدار اولیه

int a =5;
String b=”hello”;
boolean c = true;
double d =2.1;
float f= 5.52154333f;


دقت کنید که در پایان متغییر های فلوت یک (f) اضافه خواهد شد

 

۱۳۴۸/۱۰/۱۱ || in category : اندروید