بار اخر


این سری می رم و دیگه تمومه ... خدا کنه خوش بگزره ...

فقط 45 روز مونده

۱۳۴۸/۱۰/۱۱ || in category : ساعت 11

َشروع


سلام

اینم وب جدیدم که با یی 2 نوشتم ... و به اسم خدا شروع می کنم :)

۱۳۴۸/۱۰/۱۱ || in category : ساعت 11